Vysokoškolské vzdělání

                                                                                                                                       

Studijní programy Pedagogický tým    
Informace pro zájemce Přihláška ke studiu       
Studentská sekce  

 

 

 

 

Správní institut, s.r.o. uzavřel smlouvu o spolupráci s Otevřenou evropskou akademií ekonomiky a politiky, s.r.o. (OEAEP). Na základě této smlouvy zajišťuje Správní institut provoz regionálních konzultačních středisek OEAEP pro bakalářské a magisterské studijní programy v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Děčíně a Domažlicích.

Otevřené evropské akademie ekonomiky a politiky, s.r.o. je výhradní zástupcem pro realizaci vysokoškolských studijních programů mateřské univerzity - Meziregionální akademie řízení personálu (MAŘP) Kyjev, Ukrajina. OEAEP má tuto exkluzivitu pro Českou republiku, Polsko a Slovensko. MAŘP je držitelkou nejvyššího stupně ukrajinské státní vysokoškolské akreditace. V centru MAŘP a jeho 32 zahraničních pobočkách studuje aktuálně více než 38 tis. studentů. OEAEP zajišťuje výuku oborů a předmětů akreditovaných mateřskou vysokou školou v České republice, ale samozřejmě v českém jazyce, za účasti českých profesorů, docentů a dalších pedagogů. Absolventi MAŘP obdrží státní vysokoškolský diplom mateřské vysoké školy, včetně výpisu absolvovaných předmětů (dodatek k diplomu). Diplomy mohou být předmětem nostrifikačního řízení na základě mezinárodních dohod (Lisabonská smlouva) a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

 

Regionální pracoviště Správního institutu:

1) Konzultační centrum Jablonec nad Nisou - Spolkový dům Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, 466 01  Jablonec nad Nisou

2) Konzultační středisko Česká Lípa - Akademie J. A. Komenského, Mariánská 605, 470 01 Česká Lípa

3) Konzultační středisko Děčín - Evropská obchodní akademie, Komenského náměstí 2, 406 81  Děčín

4) Konzultační středisko Domažlice - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chodské nám. 97, 344 01  Domažlice