Archiv článků

11.01.2015 22:09

Mgr. - přihlašování na zkoušky z předmětů Personalistika a Personální management

Od úterý 13.1.2015 od 7.00 se mohou studenti magisterského studia přihlašovat na ústní zkoušky z předmětů Personalistika a Personální management (PhDr. Kateřina Sadílková). Studenti se přihlašují v informačním systému Moggis (viz předchozí zpráva), ve kterém jsou termíny na oba uvedené předměty...
09.01.2015 23:13

Studijní informační systém spuštěn do zahajovacího provozu pro studenty

Dnes startujeme studentskou část studijního informačního systému Moggis. Do systému se přihlásíte přímo z úvodní stránky www.spravniinstitut.cz kliknutím na logo Moggis vlevo. Pro první přihlášení do systému použijete jednorázové přihlašovací heslo, které jste dostali v tištěné podobě (na malých...
09.01.2015 13:47

Mgr. - semestrální práce - Personální management - informace

Semestrální práce z personálního managementu je samostatně hodnocený předmět. Konečný termín pro odevzdávání těchto semestrálních prací je po dohodě s paní PhDr. Sadílkovou 10.2.2015. Pokud jste již semestrální práci dokončili a odeslali hodnotitelce, přineste si jí vytištěnou s sebou ke zkoušce z...
07.01.2015 16:33

Mgr. - mimořádný zkouškový termín v Praze - 12.1.2015, 16.30 hod.

Pro Mgr. studenty - zájemce o zpracování písemné zkoušky/zápočtu v PRAZE vypisujeme speciální zkouškový termín - v pondělí 12.1.2015 v 16.30 hod. Místo konání: Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky, s.r.o (OEAEP), Františka Křížka 362/1, Praha 7 Zkoušku / zápočet je možné vykonat z...
05.01.2015 09:27

Bc. - DOMAŽLICE - Optimalizační modely, úvod do ekonometrie - vzorový test

Ve studentské sekci, výukovém středisku Domažlice → Organizace studia → Zkoušky byl zveřejněn vzorový test z předmětu Optimalizační modely, úvod do ekonometrie (autor: Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.). Ke zkoušce můžete mít kalkulačku a čistý papír na výpočty.
02.08.2012 14:50

Lze řídit obec jako firmu?

Kurz je zaměřený na teorii a praxi manažerských funkcí a jejich aplikaci při řízení obce, resp. rozvoje obce.   Obsah kurzu: teorie řízení firmy manažerské funkce v podniku aplikace manažerských funkcí při řízení obce, resp. rozvoje obce rozhodovací problémy při řízení...
02.08.2012 14:43

Starosta obce - osobnost a úloha v regionálním rozvoji

Kurz se zaměřuje na osobnostní a manažerské charakteristiky starosty obce a jeho úlohu v řízení rozvoje obce. Orientuje se na rozvoj vztahů starosty vůči voleným představitelům obce, pracovníkům obecního úřadu, představitelům partnerských obcí a krajských samospráv. Cílem je připravit starosty na...
02.08.2012 14:37

Starosta obce - povinnosti, pravomoci

Kurz je zaměřen na vysvětlení teorie a praxe postavení starosty obce v čele obce. Kurz je složen z obecné přednášky, jejíž výstupy budou dokumentovány a vysvětlovány na konkrétních praktických příkladech.   Obsah kurzu: pozice starosty vůči zastupitelstvu obce pozice starosty v...
02.08.2012 14:31

Finanční analýza obce

Kurz se zaměřuje na postupy zpracování finanční analýzy obce z běžných rozpočtových a účetních výkazů a ve vztahu k plánování rozvoje obce.   Obsah kurzu: význam zpracování finanční analýzy pro plánování obcí analýza příjmů a výdajů obcí analýza účetních výkazů obce, určení...
02.08.2012 14:18

Plánování rozvoje obcí

Kurz se zaměřuje na komplexní problematiku zpracovávání programů rozvoje obcí.   Obsah kurzu: význam plánování, legislativní podmínky, možnosti řešení analýza rozvoje obce (socioekonomická, organizační, finanční, vnějších vztahů) zpracování a formulování analytických závěrů...

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode