GDPR - prakticky

Zde budeme postupně doplňovat vzory dokumentace GDPR pro soukromé subjekty (firmy, ordinace, provozovny), veřejný sektor (zejména obce) a neziskový sektor. Samostatně je k dispozici vzor agendy zaměstnanců, která je obdobná ve všech typech organizací. Jednotlivé vzory jsou z dílny Správního institutu a slouží jako podpora zejména menším správcům údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). S ohledem na celkově nepřehlednou situace a velmi různé výklady jednotlivých ustanovení uvedeného nařízení jsou předkládané vzory jednou z možností zpracování agendy Vaší organizace. Zároveň je třeba uvést, že každá organizace může mít drobné či větší odlišnosti ve způsobu zpracování, vedení osobních údajů apod. Těmto specifikům a odlišnostem je třeba uvedené vzory přizpůsobit.

Každý vzor obsahuje i vysvětlení, na základě čeho a v jakých podmínkách je zpracován, aby měli uživatelé jednodušší orientaci.

Věříme, že Vám uvedené vzory pomohou a ušetří čas, peníze a práci. Pokud budete potřebovat pomoci s aplikací uvedených vzorů přímo na Vaši firmu (organizaci), kontaktujte nás, rádi se s Vámi domluvíme na podmínkách takovéto individuální spolupráce.