Agenda zaměstnanců

Dokumentace GDPR pro agendu zaměstnanců
 
Informace k dokumentaci
  1. zpracovaná dokumentace je volně ke stažení a k využití v jakékoliv organizaci s agendou zaměstnanců
  2. dokumentace není určena ke komerčním účelům
  3. dokumentace je zpracována dle ustanovení nařízení 2016/679 (GDPR), podpůrných metodických pokynů resortních ministerstev, podpůrných dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), poznatků z dosavadního průběhu poměrně rozmanité implementace nařízení v ČR a poznatků praxe vedení zaměstnanecké agendy v soukromých a veřejných organizacích
  4. dokumentace je zpracována v rozsahu pro konkrétní organizaci, využijte ji jako vzor - podmínky a způsoby práce v jiné organizaci mohou být odlišené, dokumentaci je třeba těmto podmínkám přizpůsobit
  5. v případě, že organizace zpracovává ještě i jiné osobní údaje u zaměstnanců (např. fotografie, IP adresy PC stanic, podpisové vzory, apod.), je třeba tyto typy osobních údajů též doplnit do dokumentace GDPR k agendě zaměstnanců
  6. dokumentace GDPR není jednorázová akce - je to živý dokument, který je třeba kontrolovat upravovat v případě jakékoliv změny ve shromažďovaných, evidovaných, zpracovávaných osobních údajích, tzn. vyskytne-li se nový údaj, je třeba jej do tabulky doplnit, pokud pro některý osobní údaj ztratíte účel využití, nebude již dále předmětem zpracování, apod.
Zpracovanou dokumentaci můžete pro potřebu své praxe využít jak potřebujete, včetně úprav, změn, doplnění. Pokud si nebudete vědět rady, ozvěte se, určitě se domluvíme na konkrétním rozsahu naší podpory a jejích podmínkách.
 
Vzory dokumentace ke stažení:
(Pozn.: vzory jsou vloženy v souboru xls - jednotlivé kapitoly dokumentace jsou obsaženy v listech xls souboru)
  1.  GDPR_agenda_zaměstnanci