Ordinace dentální hygienistky

Dokumentace GDPR pro samostatné ordinace dentálních hygienistek
 
Aktualizace dokumentace
17. 4. 2018 - Níže na stránkách byla aktualizovany soubory agend GDPR (u stávajících agend byla doplněna analýza rizik, dále byla doplněna agenda účetnictví). Taktéž jsme doplnily Dokumentaci GDPR - textový dokument, který bude po zpracování a finalizaci agend souhrnným dokumentem ordinace DH. Taktéž jsme aktualizovali agendu zaměstnanců (doplnění analýzy rizik).

Informace k dokumentaci
 1. zpracovaná dokumentace je volně ke stažení a k využití v ordinaci dentální hygienistky
 2. dokumentace není určena ke komerčním účelům
 3. dokumentace je zpracována dle ustanovení nařízení 2016/679 (GDPR), metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR, poznatků z dosavadního průběhu poměrně rozmanité implementace nařízení v ČR a poznatků chodu ordinace DH a doplňkově stomatologické praxe
 4. dokumentace je zpracována na míru jedné ordinace DH, využijte ji jako vzor - podmínky a způsoby práce v jiné ordinaci mohou být odlišené, dokumentaci je třeba těmto podmínkám přizpůsobit
 5. splnění dalších požadavků GDPR (provádění DPIA - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a DPO - zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů) je třeba posoudit dle rozsahu zpracování agendy osobních údajů a počtu osob, které mají v organizaci přístup k osobním údajům. Standardní ordinace (1 dentální hygienistka, popř. 1 dentální hygienistka a asistentka, nebo 2 dentální hygienistky) nemusí provádět DPIA ani zřizovat DPO (totéž platí o standardní lékařské ambulance (lékař + sestra)
 6. dokumentace vychází ze situace, že ordinace dentální hygienistky zpracovává osobní údaje (i) pacientů, (ii) partnerů - dodavatelé výrobků, materiálu, služeb, servisy, orgány veřejné moci, ošetřující lékaři pacientů, apod., (iii) zaměstnanců
 7. agendy pacientů a partnerů jsou níže ke stažení, agenda zaměstnanců je k dispozici na samostatné záložce zde
 8. v případě, že ordinace zpracovává ještě jiné agendy, je možné vzory využít k vypracování i nové samostatné agendy
 9. v případě, že ordinace zpracovává ještě i jiné osobní údaje např. o pacientech (např. fotodokumentace), je třeba tyto typy osobních údajů též doplnit do dokumentace GDPR k pacientům
 10. dokumentace GDPR není jednorázová akce - je to živý dokument, který je třeba kontrolovat upravovat v případě jakékoliv změny ve shromažďovaných, evidovaných, zpracovávaných osobních údajích, tzn. vyskytne-li se nový údaj, je třeba jej do tabulky doplnit, pokud pro některý osobní údaj ztratíte účel využití, nebude již dále předmětem zpracování, apod.
Zpracovanou dokumentaci můžete pro potřebu své praxe využít jak potřebujete, včetně úprav, změn, doplnění. Pokud si nebudete vědět rady, ozvěte se, určitě se domluvíme na konkrétním rozsahu naší podpory a jejích podmínkách.
 
Nabídka podpory z naší strany platí i pro další situace, kdy pracujete např. ve větším kolektivu nebo jste součástí stomatologického zařízení.

Vzory dokumentace ke stažení:
(Pozn.: vzory jsou vloženy v souboru xls - jednotlivé kapitoly dokumentace jsou obsaženy v listech xls souboru)
 1. GDPR_DH_pacienti
 2. GDPR_DH_partneři
 3. GDPR_DH_účetnictví
 4. GDPR_DH_dokumentace