Finanční analýza obce

02.08.2012 14:31

Kurz se zaměřuje na postupy zpracování finanční analýzy obce z běžných rozpočtových a účetních výkazů a ve vztahu k plánování rozvoje obce.

 

Obsah kurzu:

  • význam zpracování finanční analýzy pro plánování obcí
  • analýza příjmů a výdajů obcí
  • analýza účetních výkazů obce, určení finančních ukazatelů
  • výpočet nemandatorních výdajů obce - určení objemu rozvojových prostředků obce
  • rozpočtový výhled obce - význam a zpracování

Časová dotace:

4 hodiny

Charakter kurzu:

  • přímá výuka (výklad lektora)
  • konzultační část

Cílová skupina účastníků:

  • starostové
  • pracovníci finančních odborů obcí
  • členové obecních zastupitelstev - členové finančních výborů obcí

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode