Formální úprava stupnice hodnocení zkoušek

28.01.2015 16:33

Vážení studenti,
podle nařízení mateřské univerzity (MAŘP Kyjev) dojde od letního semestru 2014/2015 k formální úpravě systému hodnocení studentů při zkouškách, a to dle níže uvedené tabulky: 

 

90-100% – výborně – «А»

82-89% – velmi dobře – «B»

75-81% – dobře – «C»

68-74% – dostatečné (průměrné) – «D»

60-67% – dostatečné (uspokojivé) – «E»

35-59% – nedostatečné – «FX»

(s možnosti opakování zkoušky)

1-34% – neuspěl – «F»

(s nutnosti opakovaní předmětu v následujícím semestru)

 

V dodatku k diplomu, který je nedílnou součástí VŠ diplomu, bude hodnocení dosud absolvovaných zkoušek transformováno dle uvedené metodiky. Na úspěšnost absolvování zkoušky tato úprava nemá vliv.

Nová hodnotící stupnice se promítne v Moggisu již i u známek právě probíhajícího zkouškového období. Tzn. není to chyba, jde o výše uvedenou úpravu stupnice hodnocení.

Pozn.:

a) Hodnocení FX, které představovalo dle předchozí stupnice úspěšné složení zkoušky bude nahrazeno hodnocením E.

b) Hodnocení F, které představovalo dle předchozí stupnice neúspěšné složení zkoušky s možností opravných termínů bude nahrazeno hodnocením FX.

Uvedená nová stupnice hodnocení zkoušek bude reálně zavedena počínaje zkouškovým období po letním semestru 2014/2015.

Děkujeme za pochopení.

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode