Lze řídit obec jako firmu?

02.08.2012 14:50

Kurz je zaměřený na teorii a praxi manažerských funkcí a jejich aplikaci při řízení obce, resp. rozvoje obce.

 

Obsah kurzu:

  • teorie řízení firmy
  • manažerské funkce v podniku
  • aplikace manažerských funkcí při řízení obce, resp. rozvoje obce
  • rozhodovací problémy při řízení rozvoje obce ve vztahu k řízení firem
  • způsoby řešení rozhodovacích problémů

Časová dotace:

4 hodiny

Charakter kurzu:

  • přímá výuka (výklad lektora)
  • konzultační část

Cílová skupina účastníků:

  • starostové
  • pracovníci veřejné správy v oblasti regionálního rozvoje
  • členové obecních zastupitelstev

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode