Plánování rozvoje obcí

02.08.2012 14:18

Kurz se zaměřuje na komplexní problematiku zpracovávání programů rozvoje obcí.

 

Obsah kurzu:

 • význam plánování, legislativní podmínky, možnosti řešení
 • analýza rozvoje obce (socioekonomická, organizační, finanční, vnějších vztahů)
 • zpracování a formulování analytických závěrů (SWOT analýza a další metody)
 • formulování programových východisek
 • zpracování návrhové části
 • priorizace návrhové části
 • specifikace implementace programu rozvoje obce
 • monitoring realizace ve vztahu k plánování rozvoje obce

Časová dotace:

16 hodin

Charakter kurzu:

 • přímá výuka (výklad lektora)
 • individuální a týmová práce účastníků
 • konzultační část

Cílová skupina účastníků:

 • starostové
 • pracovníci veřejné správy v oblasti regionálního rozvoje
 • členové obecních zastupitelstev

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode