PŘIHLÁŠKA NA STÁTNICE - NUTNÉ !!!

20.05.2015 14:43

Toto upozornění platí pro studenty, kteří hodlají skládat státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu v červnu 2015!!!

K dnešnímu dni evidujeme pouze 27 studentů přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Přihlašování je možné do soboty 23.5.2015.

Na později podané přihlášky již nebude brán zřetel.

Vše o přihlašování na SZZ je k dispozici zde: https://www.spravniinstitut.cz/vysokoskolske-vzdelani/studentska-sekce/dokumenty/statni-zkousky/

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode