SAMOSTUDIUM - podklady

21.04.2015 18:02

Do studentské sekce, oddílu Studijní materiály byly doplněny studijní opory pro samostudium předmětů:

1) Firemní kultura

2) Úvod do sociologie

3) Trh práce

Pro samostudium předmětu BOZP v odvětví jsou v platnosti všechny stávající studijní podklady.

Způsoby zakončení uvedených předmětů v LS 2014/2015

1) Firemní kultura (Jablonec n. N., Česká Lípa, Děčín, Domažlice) - seminární práce dle zadání a podmínek uvedených v dokumentu k samostudiu

2) Úvod do sociologie

a) Děčín, Domažlice - rešerše vybraného sociologického titulu (nabídka titulů bude upřesněna lektorkou předmětu paní Mgr. Slaboňovou) a písemný test prostřednictvím e-learningu (vzorové testové otázky jsou součástí dokumentu k samostudiu)

b) Česká Lípa, Jablonec nad Nisou - dle pokynů vyučujících

3) Trh práce

a) Česká Lípa, Domažlice - písemná zkoušky prostřednictvím e-learningu 

b) Jablonec nad Nisou - písemná zkouška v rámci harmonogramu zkoušek

c) Děčín - dle dohody s vyučující předmětu

4) BOZP v odvětví

a) Jablonec n. N., Česká Lípa, Děčín - písemná zkouška v rámci harmonogramu zkoušek

b) Domažlice - písemná zkouška prostřednictvím e-learningu

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode