Školné na LS 2015/2016

06.01.2016 14:08

Upozorňujeme, že školné na letní semestr 2015/2016 je splatné do 31. 1. 2016. Školné se hradí výhradně na účet č. 107-8159300247/0100.

Do 31. 1. 2016 je též možné požádat o splátkový kalendář. Žádost je zpoplatněna částkou Kč 300,--. První splátka v minimální výši Kč 10.000,-- musí být uhrazena nejpozději do 31. 1. 2016, zbytek školného pak v dalších maximálně dvou splátkách do 31.5.2016.

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode