Směrnice pro zpracování a úpravu diplomových a magisterských prací - UPRAVENÁ

17.10.2015 12:20

Ve studentské sekci, oddílu Dokumenty → Závěrečné práce byla doplněna Směrnice pro úpravu a zpracování závěrečných (diplomových a magisterských) prací. Věnujte pozornost zejména:

  • způsobu citování zdrojů (zcela nová úprava)
  • kapitole č. 4 (nově implementovaná kapitola Bezpečnost práce - platí pro všechny studenty bez ohledu na zvolené téma)
  • rozsahu diplomové práce (min. 90 stran) a magisterské práce (min. 110 stran)
  • počtu zdrojů v seznamu zdrojů - diplomová práce = 50 položek, magisterská práce = 100 položek
  • předběžné obhajobě jako novému procesnímu nástroji

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode