Starosta obce - povinnosti, pravomoci

02.08.2012 14:37

Kurz je zaměřen na vysvětlení teorie a praxe postavení starosty obce v čele obce. Kurz je složen z obecné přednášky, jejíž výstupy budou dokumentovány a vysvětlovány na konkrétních praktických příkladech.

 

Obsah kurzu:

  • pozice starosty vůči zastupitelstvu obce
  • pozice starosty v zastupování obce
  • kompetence v oblasti obchodních závazkových vztahů
  • kompetence v oblasti pracovně-právních vztahů
  • pravomoce a povinnosti ve vztahu k ostatním orgánům obce
  • pravomoce a povinnosti ve vztahu k organizacím zřízeným a založeným obcí
  • úloha starosty ve smíšeném modelu veřejné správy

Časová dotace:

8 hodin

Charakter kurzu:

  • přímá výuka (výklad lektora)
  • konzultační část

Cílová skupina účastníků:

  • starostové a místostarostové obcí

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode