KURZ 3 - Rozvojový management

Široce koncipovaný kurz „Rozvojový management“ funkčně aplikuje obecné ekonomické, manažerské a právní disciplíny do kontextu regionálního rozvoje. Kombinuje znalosti a dovednosti z oblasti řízení v soukromé sféře a znalosti v oblasti organizace a managementu veřejné správy.

V oblasti managementu je kurz zaměřen zejména na význam a aplikaci manažerských funkcí, podstatu organizování, personální management a osobnost manažera v řízení rozvoje území. Student též bude veden k aplikování ekonomické praxe se zaměřením na podnikové hospodářství, účetnictví a daňovou problematiku. Znalost fungování soukromých organizací a ekonomických procesů v nich je zásadní i pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení územního rozvoje. Umožňuje efektivní a racionální komunikaci a přispívá k vyšší kvalitě rozhodování. Studenti též získají přehled o praktické aplikaci marketingových postupů do rozvoje území, ať už se jedná o vnitřní nebo vnější marketing, nebo marketing různých rozvojových oblastí, které je nezbytné komunikovat s veřejností. Kromě ekonomických, manažerských, finančních či marketingových souvislostí vycházejících převážně z oblasti soukromé sféry budou studenti vedení též k aplikaci znalostí z oblasti fungování, organizace a řízení veřejného sektoru a veřejné správy. S tím souvisí i orientace ve financování veřejného sektoru s přímou vazbou na rozvojový management.
 
 
STUDIJNÍ PODKLADY
 
 
A. Regionální a municipální ekonomika
 
Studijní podklad ke stažení  zde .
 
B. Řízení procesů regionálního rozvoje
 
Kompletní studijní podklad ke stažení zde.
 

Obsah studijního materiálu (ke stažení po jednotlivých kapitolách): 

 1. VÝZNAM PLÁNOVÁNÍ A VYUŽITÍ PLÁNU OBCE PRO ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE
 2. CHARAKTERISTIKA A KVALITA KONCEPČNÍHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU
 3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
 4. ZAPOJENÍ KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ DO PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE, ROZVOJ INTERNÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ
 5. MODEL ORGANIZACE ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE
 6. DĚLBA PRÁCE V SYSTÉMU ŘÍZENÍ ROZVOJE
 7. AKTÉŘI ROZHODOVACÍHO PROCESU
 8. PROCES PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ
 9. ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ
 10. FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCE
 11. PROPAGACE OBCE
 12. KONTROLA REALIZACE ROZVOJOVÝCH KONCEPCÍ A JEJICH CÍLŮ
 

C. Institucionální a organizační zajištění veřejného sektoru

Kapitola řeší základy následujících témat:

 • veřejný sektor a veřejné vztahy
 • veřejná správa
 • státní správa
 • samospráva
Kompletní studijní podklad ke stažení zde.
 
D. Další dílčí podklady
 • Rozhodování v regionální rozvoji - prezentace ke stažení zde
 • Municipální rozpočet - prezentace ke stažení zde.
 
 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode