Harmonogram vzdělávacího programu

Studium je nastaveno na 6 měsíců.

 

Zahájení studia:

dnem podpisu Smlouvy o studiu oběma smluvními stranami

Úhrada školného:

jednou platbou do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

Zaslání přístupových údajů, studijních materiálů a specifikovaného harmonogramu studia:

do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o studiu oběma smluvními stranami (v případě řádně uhrazeného školného)

Studium předmětů studijních bloků:

samostudium, konzultace (osobní, skype – dle předchozí e-mailové domluvy)

Uzavírání studijních bloků (vypracování ověřovacích testů):

nejpozději do konce 4. měsíce studia (splnění podmínek testů je závislé na dosažení požadovaného podílu správných odpovědí – minimálně 80%, počet možných opakování testů není limitován)

Volba tématu MDS1:

do konce 1. měsíce studia

Zpracování MDS:

dle zaslaných pokynů, konzultace (osobní, skype – dle předchozí e-mailové domluvy)

Odevzdání MDS:

do konce 5. měsíce studia

Obhajoba a závěrečná zkouška:

v 6. měsíci studia1MDS – Master development study

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode