Přihlášení ke studiu

Podmínky pro přihlášení a specifikace organizace studia vzdělávacího programu MPA je k dispozici zde.
 
Přihlášení ke studiu je třeba provést prostřednictvím elektronické přihlášky níže. Jiná forma přihlášení není možná.
 
Společně s vyplněnou přihláškou zašlete na e-mailovou adresu info@spravniinstitut.cz elektronickou kopii (sken) VŠ diplomu a dodatku k diplomu.
 
V případě podání přihlášky k TENDEMOVÉMU STUDIU vyplňte prosím jméno a příjmení Vašeho studijního partnera (podmínky přihlášení ke studiu jsou jinak stejné jako u standardní přihlášky).

Elektronická přihláška ke studiu

Vzdělávací program MPA01 - Management regionálního rozvoje