Ukončení studia MPA

A. Způsob zakončení kurzů vzdělávacího programu – ověřování znalostí

 • ověřovací test (terminologie, procesy, postupy) → průběžný test v e-learningovém prostředí – automatické hodnocení

 

B. Způsob zakončení vzdělávacího programu

 • zpracování a obhajoba MDS – Master development study (rozvojové studie) – obhajoba před odbornou komisí
 • závěrečná ústní zkouška – teoretické vztahy a souvislosti spojené s problematikou řešenou v MDS

Obhajoba MDS a závěrečná ústní zkouška je realizována v rámci jednoho sezení, předpokládaný časový rozsah 30 min.

 

Témata MDS:

1)     Program rozvoje obce (nový PRO nebo kompletní aktualizace)

Podmínky zpracování:

 • výběr obce – na návrh studenta – parametry: obec nemá zpracovaný program rozvoje dle metodiky MMR (obcepro.cz), popř. obec má zpracovaný program rozvoje obce, který vyžaduje kompletní aktualizaci. Vybraná obec vyjádří zájem o zpracování PRO formou MDS studenta SI (písemná dohoda o spolupráci SI a konkrétní obce). O konečném výběru obce rozhoduje SI.
 • student při zpracování PRO postupuje dle metodiky MMR (www.obcepro.cz) – k dispozici on-line
 • student v rámci zpracování MDS minimálně dvakrát řešenou obec osobně navštíví za účelem pozorování místních specifik, získání relevantních dat a informací a absolvování rozhovoru se starostou obce.
 • student souhlasí s tím, že zpracovaná MDS je přístupná široké veřejnosti a jako taková může být i obcí využívána pro vlastní potřeby.

 

2)     Rozvojová koncepce vybrané problematiky konkrétní obce (regionu)

Podmínky zpracování:

 • výběr reálné problematiky a řešeného území – na návrh studenta (konzultuje a schvaluje SI)
 • student při zpracování případové studie postupuje dle obecně platných pravidel tvorby rozvojové koncepce (analytická část, analytický souhrn, východiska pro návrhovou část, zpracování návrhové části)
 • student v rámci zpracování MDS minimálně dvakrát řešenou obec osobně navštíví za účelem pozorování místních specifik, získání relevantních dat a informací.
 • student souhlasí s tím, že zpracovaná MDS je přístupná široké veřejnosti a jako taková může být i obcí využívána pro vlastní potřeby.

 

3)     Případová studie konkrétní problematiky dle zadání SI

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode